***Prosíme rodičov o zaplatenie príspevku MŠ a stravné do 10-ho v mesiaci! ****** Kérjük a szülőket, hogy minden hónap 10-ig fizessék be az óvodai illetéket és az étkezési hozzájárulást! ***

Materská škola

Kontaktná osoba

riaditeľka materskej školy:

Bc.Beáta Špernáková

Adresa

Széchenyiho 1999/9, 929 01 Dunajská Streda

Telefón

0918 - 607 365

E-mail

msszechenyiho@dunstreda.sk

Bankové spojenie

č. účtu Zväzu rodičov: 0192339120/0900

Školská jedáleň pri MŠ

Kontaktná osoba

Erika Varga